Salus Rehmedica

zajęcia wzmacniające, spalające tkankę tłuszczową z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu