Jesteśmy na YoutubeJesteśmy na FacebookĆwicz razem z Fit-Profit w RehmediceĆwicz razem z Benefit Systems w RehmediceĆwicz razem z OKsystem w RehmediceĆwicz razem z Benefit Systems w Rehmedice
Drukuj

Kinezyterapia

marketing Sylwek
KINEZYTERAPIA
ĆWICZENIA BIERNE
ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE
ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU
ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE
ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM
ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE
ĆWICZENIA BIERNE REDRESYJNE
ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE
ĆWICZENIA INSTRUKTAŻOWE

ĆWICZENIA BIERNE
WSKAZANIA:
porażenia wiotkie lub spastyczne
niedowłady mięśni
brak dowolnej czynności mięśni
jeśli ruch czynny jest niemożliwy ze względu na stan choreg
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE
Ich istotą jest ruch wykonywany przez terapeutę i czynne rozluźnianie mięśni przez ćwiczącego pacjenta.
WSKAZANIA:
stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych głównie w obrębie narządu ruchu
stany po unieruchomieniu w opatrunkach gipsowych
choroby gośćcowe, reumatoidalne
unieruchomienie kończyn za pomocą wyciągów
stany atrofii tkanek
demineralizacji kości
oparzenia większych części ciała
inne zabiegi operacyjne nie koniecznie w obrębie narządu ruchu (np. stan po mastektomii)
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU
Ćwiczenia te polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach przy obciążeniu ćwiczonego odcinka ciała. Celem ćwiczeń jest przeciwdziałanie zanikom mięśni i uzyskanie przyrostu ich siły, zapobieganie przykurczom w stawie, zwiększenie zakresu ruchów w stawie.
WSKAZANIA:
zaniki i znaczne osłabienie siły mięśniowej
niepełny zrost kostny
zmiany zwyrodnieniowe stawów
ograniczenia ruchomości w stawach
stany po unieruchomieniu
zespoły bólowe w obrębie aparatu ruchu
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)
ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE
Są to ćwiczenia wykonywane przez pacjenta na komendę terapeuty i pod jego kontrolą.
CEL:
zwiększenie siły i wytrzymałości określonej grupy mięśniowej
utrzymanie i zwiększenie zakresów ruchu w stawach
poprawa koordynacji ruchowej
WSKAZANIA:
osłabienie siły mięśniowej
ograniczenia zakresu ruchomości
wzmożone spoczynkowe napięcie mięśni
zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM
CEL:
uzyskanie przyrostu siły mięśniowej
poprawa wytrzymałości mięśni
zmniejszenie do minimum zaników mięśniowych powstałych w wyniku unieruchomienia lub procesów patologicznych
opóźnienie występowania zaników mięśniowych
uzyskanie kompensacyjnych przerostów siły
uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej
WSKAZANIA:
osłabienie siły mięśniowej
stany unieruchomienia (np.: opatrunek gipsowy)
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE
Ćwiczenia polegające na czynnym napięciu mięśni przez pacjenta ale bez zmiany długości tego mięśnia. Zmienia się tylko napięcie.
CELEM ĆWICZEŃ IZOMETRYCZNYCH JEST:
uzyskanie przyrostu mięśniowego
profilaktyka zaników mięśni
zapewnienie sprawności i czynności mięśni i części ciała unieruchomionych- np. utrzymanie napięcia mięśnia czworogłowego w czasie gdy kończyna jest w gipsie
WSKAZANIA:
małe i nieskomplikowane zaniki mięśniowe
stany unieruchomienia kończyn, powodujące zanik z nieczynności mięśniowej
w stanach, gdy ruch jest przeciwwskazaniem
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA BIERNE REDRESYJNE
Ćwiczenia te wykonuje się w celu rozciągnięcia przykurczonych tkanek okołostawowych. Czynnikami, które sprzyjają powstawaniu przykurczów tkanek okołostawowych i upośledzenia ruchomości stawów są urazy mięśni, więzadeł, torebek stawowych, zmiany zapalne stawu, długotrwałe unieruchomienie, zaburzenie równowagi mięśniowej między agonistami i antagonistami, uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (niedowłady, porażenia) oraz ból, który zmusza chorego do unieruchomienia stawu.
CEL ĆWICZEŃ:
zamiana ruchu biernego na czynny w mięśniach, w których zmiany patologiczne przekreślają takie możliwości
opóźniają postęp zmian degeneracyjnych
zapobieganie przykurczom i zesztywnieniom stawów
zapobieganie obrzękom zastoinowym
ułatwienie krążenia krwi i chłonki
zapobieganie odleżynom
zachowanie czucia proprioceptywnego i pamięci ruchowej
WSKAZANIA:
jako ćwiczenia przygotowujące kończyny do ruchu po długim unieruchomieniu
choroby układu krążenia
wczesny okres zawału mięśnia sercowego
porażenia i niedowłady mięśni
po zabiegu operacyjnym
zwiększone napięcie spastyczne mięśni
nie utrwalone ograniczenia ruchomości stawu
zła trofika tkanek miękkich
potrzeba utrzymania odpowiedniej długości i elastyczności w mięśniach
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE
Są to ćwiczenia oddziałujące na cały organizm człowieka.
CEL:
utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni
zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach i pełnej długości mięśni
poprawienie krążenia
utrzymanie dobrej czynności układu oddechowego i nerwowego z akcentem na profilaktykę i korekcję wad postawy
sprzyja rozwojowi sprawności ogólnej siły mięśniowej, gibkości, elastyczności
przełamywanie lęku i oporu przed wykonaniem trudniejszych elementów ćwiczeń
KORZYŚCI:
stabilizacja i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
zmniejszenie ryzyka zawału serca
zapobieganie zrzeszotnieniu kości (w osteoporozie)
wyrównanie poziomu cukru we krwi w cukrzycy typu drugiego
korygowanie wad postawy
zmniejszenie masy ciała
ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA SALI GIMNASTYCZNEJ WYPOSAŻONEJ W SPRZĘT DO ĆWICZEŃ TJ.:
ergometr rowerowy (cykloergometr)
piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych
drabinki rehabilitacyjne ( do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz gimnastyki korekcyjnej)
taśmy Thera-band
PRZECIWWSKAZANIA:
ostre stany zapalne stawów
stany zapalne tkanek okołostawowych
stany zapalne żył
temperatura powyżej 38°
złamania ,stany pourazowe
stany po zwichnięciu
naruszona ciągłość skóry i tkanek miękkich
występowanie bólu podczas ćwiczenia
stany po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów (konsultacja z lekarzem)
ciśnienie rozkurczowe powyżej 100 a skurczowe powyżej 160 (mierzone w spoczynku)
ogólny ciężki stan pacjenta
stan po tomografii komputerowej z kontrastem
stan po nakłuciu dolędźwiowym (np. pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego)

ĆWICZENIA INSTRUKTAŻOWE
Mają na celu naukę ćwiczeń gimnastycznych przez pacjenta pod okiem fizjoterapeuty. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie i dostosowywane do możliwości i stopnia dysfunkcji u danego pacjenta.REHMEDICA SIEDLCE Centrum Odnowy i Rehabilitacji
Copyright © 2012 All rights reserved. Powered by see-me.